เกี่ยวกับเรา

องค์กร บริษัท เว็บไซต์ของเรา เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1986 จนถึงปัจจุบัน
โดยผู้ก่อตั้งโรงน้ำตาลเเม่มะลิคือ นางมะลิ เล้าเกร็จ

ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

ปี 1986 ได้ดำเนินการ เริ่มสร้างอาคารบรรจุน้ำตาลเพื่อจัดจำหน่าย 

ปี 1989 ได้ดำเนินการ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

สินค้าและบริการของเรา ประกอบด้วย น้ำตาลสด - น้ำตาลปี๊ป